Unable to update mailbox SD in the DS…

     Ukoliko naiđete na grešku u event viewer-u (Event ID 9554) Error Code 0x8004010f određeni GUID koji najverovatnije ukazuje na objekat koji više ne postoji u AD-u i najverovatnije se radi o diskonektovanom mailbox-u.
Sledećom komandom ćemo videti o kom se mailbox-u radi:
Get-MailboxStatistics -Server ImeServera | where {$_.MailboxGuid -eq 'ce60b1ab-f72e-4ec4-9589-6f5be96d8555'} | fl

Posle dobijanja informacije o spornom mailbox-u možete ga trajno obrisati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *