FAQ: Dynamic Memory Windows Server 2008R2 SP1

Postoji određen broj pitanja i nedoumica kod instalacije SP1 za Windows Server 2008R2 i korišćenje dinamičke memorije na Hyper-V roli, pa ćemo neka od najčešćih pokušati da razjasnimo sada. SP1 nam donosi još jednu bitnu odliku pored dinamičke memorije a to je RemoteFX koji poboljšava krajnje korisničko iskustvo preko RDP-a donoseći podršku za 3D baziranom na Directx-u, USB redirekciju… Ovaj put ćemo se baviti isključivo dinamičkom memorijom.

Q: Prilikom kreiranja virtelne mašine nemam opciju za podešavanje dinamičke memorije?
A: Prilikom kreiranja VM preko čarobnjaka neće biti opcije za podešavanje dinamičke memorije, već ćemo tu opciju naći u podešavanjima kreirane VM-e. U verziji servera 2012 imaćemo tu mogućnost pri samom kreiranju.
hyper-vSP1
Q: Uradio sam update servera sa SP1 ali i dalje nemam ništa u polju Memory Demand?
A: Potrebno je VM ažurirati na Win 7/Win Server 2008R2 SP1 verzije da bi koristili ovu opciju.
hyper-vSP1-dynamic_memory
Q: Instalirao sam SP1 na VM ali i dalje mi mašine ne koriste dinamičku memoriju?
A: Kada je instaliran SP1 na host-u potrebno je uraditi ažuriranje integration components koje predstavljaju set drajvera i servisa i u SP1 su unapređeni, a VM mora biti “svesna” toga. Ukoliko koristite Windows Server 2008 SP2 Web ili Standard ediciju možda ćete morati da instalirate i ovaj hotfix (pre toga uradi backup ili snapshot).
Q: Da li SP1 radi isto i na Microsoft Hyper-V Server 2008R2?
A: Da, koriste isti SP pa neće biti problema.
Q: Da li se VM koja je ažurirana sa IC (Integration Components) može koristiti na drugom host-u?
A: Kada je mašina podešena da koristi dinamičku memoriju sa instaliranjem poslednje verzije IC, VM neće moći da radi na hostovima koji nemaju SP1 i ne može se premestiti na takve hostove.
Q: Može li se koristi dinamička memorija na x64 i x86 arhitekturi?
A: Da, može se koristiti na obe verzije.
Q: Šta se dešava ukoliko VM ne podržava dinamičku memoriju?
A: U tom slučaju će VM koristi samo vrednost definisanu kao Startup RAM.
Q: Da li mogu koristiti dinamičku memoriju na Exchange i SQL serverima?
A: Kao što ste videli na prethodnoj slici dinamička memorija se može koristiti na Exchange i SQL serverima, ali pošto znamo kako oni koriste RAM obavezno je postaviti maksimalnu vrednost RAM. Dakle na svakom VM koja podržava dinamučku memoriju nju možemo i koristiti.
Q: Koja je preporučena vrednost za startup RAM memoriju?
A: Za Windows Server 2008 R2 Enterprise/Datacenter, Win7 Ultimate/Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise/Datacenter i Windows Vista Ultimate/Enterprise preporuka je da to bude 512MB, a za Windows Server 2003 R2 Enterprise/Datacenter and Windows Server 2003 Enterprise/Datacenter ta vrednost može biti i 256MB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *