Mikrotik senzor temperature

Na određenim RouterBoard pločama imamo senzor temperature, pa ga možemo iskoristiti za automatsko slanje mejla ukoliko uređaj pređe zadatu temperaturu. Ovo može biti vrlo korisno u manje opremljenim serverskim sobama koje nemaju redudantno hlađenje, a ni sopstveni uređaj za monitoring, ali se tu nalazi neki od modela Mikrotik rutera sa pomenutim senzorom.

Podesićemo skript koji će proveravati temperaturu i slati mejl ukoliko nije u dozvoljenim granicama, dok će u suprotnom ispisivati log, pa ukoliko koristite neki od alata za udaljeno nadgledanje logova bićete u mogućnosti da vidite temperaturu. Prvo je potrebno da podesimo e-mail alat da bi uopšte mogli da šaljemo poruke:

MikrotikTemp01

/tool e-mail
set address=192.168.0.252 from=Mikrotik@Rajco.test

Nakon toga možemo podesiti skript. U zavisnosti od željene temperature možete promeniti vaše vrednosti:

MikrotikTemp02

add name=TempMonitor policy=\
  ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
  source="/system health\r\
  \n:if ([get temperature]>32) do={/tool e-mail send to=\"admin@rajco.me\" su\
  bject=\"Temperatura serverske sobe\" body=(\"Temperatura serverske sobe je\
  \_veca od dozvoljene! Trenutna temperatura iznosi : \".[/system health get\
  \_temperature] )} else {:log info (\"Temperatura je u dozvoljenim vrednost\
  ima. T=\".[/system health get temperature])}"

Sada je još potrebno da stavimo scheduler koji će pokretati skript u određenom razmaku. Lično mislim da je pet minta sasvim prihvatljiv vremenski interval:

MikrotikTemp03

add interval=5m name=TempMonitor on-event="/system script run TempMonitor" \
  policy=\
  ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api \
  start-date=sep/21/2012 start-time=09:46:31

Uz male izmene možemo postavljati automatska obaveštenja za sve događaje na routerOS-u, a ne samo za temperaturu.

One thought on “Mikrotik senzor temperature”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *