Nadgledanje servisa i performansi sa WMI na windows serveru

Ukoliko imate potrebu da pratite statistike interfejsa, CPU-a, zauzeća HDD-a, memorije ili bilo kog drugog parametra na windows serveru najbolje rešenje je koristiti WMI (Windows Management Instrumentation). Za prikupljanje podataka možete koristiti PRTG Network Monitor ili neki drugi alat. Na računarima koji su u domenu (u ovom tekstu ćemo govoriti samo o tom slučaju) domenski administratori imaju prava da prikupljaju WMI informacije, naravno pod uslovom da ste pre toga dozvolili wmi remoting.

To možete uraditi preko GPO (Group Policy Object), deo podešavanja možete videti na sledećoj slici:

WMI01

Kada smo podesili računare da dozvoljavaju WMI konekcije i automatski podižu sam servis možemo krenuti sa prikupljanjem podataka. Proveru možemo uraditi sa udaljenog računara bilo kojim wmi objektom:

Get-WmiObject win32_processor -ComputerName print -Credential adminrajco@rajco.me

Ako je sve dobro podešeno dobijamo sledeći rezultat:WMI02

Problem koji možemo imati prilikom prikupljanja podataka preko wmi sa nekim od alata je što mu moramo dati kredencijale preko kojih će pristupati željenim serverima, a ne želimo nikako da to bude administrator domena, već korisnik sa minimalnim pravima. Najbolje je kreirati jednu sigurnosu grupu WMI Performace i korisnika WMI User koji će biti član te grupe. Nakon toga je potrebno da damo prava toj grupi na WMI Control i DCOM servisu. To radimo na sledećim mestima:

WMI03

WMI04

Kada smo podesili sva potrebna prava možemo koristiti korisnika WMI User za prikupljanje svih WMI infromacija bez bojazni da taj korisnik ima prava veća od potrebnih. Na kraju možemo i videti kako izgleda jedan od grafika napravljenih pomoću WMI:

WMI05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *