Category Archives: Print

Dodavanje odgovarajućeg drajvera za štampač na Print Services

     Ukoliko imate veći broj štampača u vašoj organizaciji dobra stvar bi bila razmatranje uvođenja Print Services role koja omogućava centralizovano upravljanje i deljenje štampača. Print Managment je uveden od servera 2003R2 ali je dodavanje štampača preko grupnih polisa u novoj verziji olakšano. Pošto Windows Server 2008R2 dolazi samo u x64 verziji vrlo verovatno da će vam zatrebati i x86 verzija drajvera, a tu može i nastati problem jer je potrebno da obe verzije budu istog naziva, inače instalacija neće raditi.

Dakle ukoliko x64 i x86 nisu potpuno iste verzije do poslednjeg karaktera u svojstvima štampača se neće videti da ima instalirana oba drajvera.

 Ukoliko imate problema sa dodavanjem i druge verzije, onda možete instalirati štampač na računar koji ima x86 sistem i onda sa njega dodati odgovarajući drajver. To ćemo najlakše uraditi na sledeći način. Otvorimo mrežnu lokaciju našeg servera koji je zadužen za print managment, u ovom slučaju naziva PRINT, izaberemo opciju View remote printers.

Napomena: serveru morate pristupiti sa administratorskim kredencijalima.

nakon čega dobijamo sledeći prozor:

 biranje Properties(svojstava) štampača nam donosi:

biramo x86 i ukoliko je štampač instaliran na lokalnom računaru sa x86 verzijom windows-a onda će automatski povući odgovarajući drajver.