Slike korisnika u Outloku 2010 i Exchange-u 2010 (GAL Pictures in Exchange 2010)

Danas mi koleginica, sva zadovoljna, sugeriše kako svi učesnici konverzacije imaju sličice u nekoj e-mail prepisci, pa možda ne bi bilo loše da podelim sa vama kako podesiti slike na Exchange 2010 koje će se prikazivati u vašem Outlook-u. Slike se dodaju u aktivni direktorijum(Active Directory) a ne u Outlook, ali Exchange 2010 i Outlook 2010 su preduslovi da bi korisnici mogli da vide slike pa je naslov prilagođen tome.

Dugo vremena je prikazivanje slike u outlook-u bio zahtev Exchange administratora i samih korisnika pogotovu u većim organizacijama, kao što je naša, gde ima dosta lokacija geografski udaljenih pa neke od kolega retko ili nikad ne viđamo. Sa Exchange 2010 nam je ta opcija postala dostupna.Dok je korisnicima bitno samo da imaju sliku Active Directory administratori se prvo pitaju kolika će im onda biti AD baza? Slike koje importujemo, po Microsoft-u, ne mogu biti veće od 10KB mada je meni uspevalo da i malo veće slike postavim(samo u testiranju jer nema razloga da bude veće od 7-8KB, što nas u našem konkretnom slučaju od 300 korisnika dovodi do ukupnog povećanja saobraćaja u replikaciji od par Mb. Mi koristimo slike veličine 128×128 piksela.

Primedba:Preporučena veličina slike je 96x96 piksela

  • Prva stvar koju treba da uradimo je promena scheme i to samo ukoliko koristite Exchange 2010 bez SP, u protivnom nema potrebe raditi ovaj korak.
    Regsvr32 schmmgmt.dll

GAL_03

  • Posle toga možemo da otvorimo MMC konzolu i izaberemo Active Directory Schema

GAL_04

  • Pod atrbibut delom nađemo thumbnailPhoto i štikliramo opciju Replicate this attribute to the GC

GAL_05

  • Posle ovoga je ostalo da dodajemo slike korisnicima. To se naravno može samo uraditi preko Exchange Managment Shell-a (EMS).
Import-RecipientDataProperty -Identity "Predrag Rajičić" -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path "D:\slike\rajco128.jpg" -Encoding Byte -ReadCount 0))

Evo i slike koja je korišćena u primeru:

rajco128

Ukoliko želite da postavite više slika odjednom onda koristite get-distributiongroupmember i prosleđujete sa | pipe karakterom korisnike kojima želite da dodate sliku.

  • Evo kako to izgleda kada je sve završeno

GAL_01

GAL_02

Dodavanje odgovarajućeg drajvera za štampač na Print Services

     Ukoliko imate veći broj štampača u vašoj organizaciji dobra stvar bi bila razmatranje uvođenja Print Services role koja omogućava centralizovano upravljanje i deljenje štampača. Print Managment je uveden od servera 2003R2 ali je dodavanje štampača preko grupnih polisa u novoj verziji olakšano. Pošto Windows Server 2008R2 dolazi samo u x64 verziji vrlo verovatno da će vam zatrebati i x86 verzija drajvera, a tu može i nastati problem jer je potrebno da obe verzije budu istog naziva, inače instalacija neće raditi.

Dakle ukoliko x64 i x86 nisu potpuno iste verzije do poslednjeg karaktera u svojstvima štampača se neće videti da ima instalirana oba drajvera.

 Ukoliko imate problema sa dodavanjem i druge verzije, onda možete instalirati štampač na računar koji ima x86 sistem i onda sa njega dodati odgovarajući drajver. To ćemo najlakše uraditi na sledeći način. Otvorimo mrežnu lokaciju našeg servera koji je zadužen za print managment, u ovom slučaju naziva PRINT, izaberemo opciju View remote printers.

Napomena: serveru morate pristupiti sa administratorskim kredencijalima.

nakon čega dobijamo sledeći prozor:

 biranje Properties(svojstava) štampača nam donosi:

biramo x86 i ukoliko je štampač instaliran na lokalnom računaru sa x86 verzijom windows-a onda će automatski povući odgovarajući drajver.

Unable to update mailbox SD in the DS…

     Ukoliko naiđete na grešku u event viewer-u (Event ID 9554) Error Code 0x8004010f određeni GUID koji najverovatnije ukazuje na objekat koji više ne postoji u AD-u i najverovatnije se radi o diskonektovanom mailbox-u.
Sledećom komandom ćemo videti o kom se mailbox-u radi:
Get-MailboxStatistics -Server ImeServera | where {$_.MailboxGuid -eq 'ce60b1ab-f72e-4ec4-9589-6f5be96d8555'} | fl

Posle dobijanja informacije o spornom mailbox-u možete ga trajno obrisati.

Trajno brisanje korisnika Exchange 2010

     Ukoliko želite da obrišete mailbox u Exchange 2010 to možete uraditi putem EMC:
Brisanje korisnika 01

Ili putem Exchange Management Shell:

Remove-Mailbox -Identity "Ime Prezime"
Međutim ovako obrisani korisnici idu u Disconnected Mailbox:

Trenutno jedini način da trajno obrišemo diskonektovane mailbox-ove je preko EMS:

Remove-StoreMailbox -database "Ime baze" -identity "Ime Korisnika" -MailboxState Disabled

Treba primetiti da je parametar -database obavezan.
Ukoliko želimo da obrišemo sve diskonektovane korisnike onda koristimo sledeći kod:

$privremena = Get-MailboxStatistics -Database "MailboxDatabase" | Where-Object {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"}
$privremena | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -identity $_.mailboxguid -MailboxState Disabled}

Rezultat je da smo trajno obrisali sve diskonektovane korisnike:

Komande važe za Exchange 2010 SP1.