Tag Archives: Exchange 2010

Exchange 2010: 554 5.1.0 Sender denied, PerRecipientBlockedSender

Danas sam imao vrlo zanimljivu situaciju pošto su mi kolege prijavile da ne mogu da šalju mejlove samo jednoj osobi u našoj korporaciji, dok im poruke prolaze ka svim ostalim primaocima. Inače domen sa koga šalju nije na našem Exchange serveru već se koristi drugi mejl server (tip nije bitan u ovom slučaju). Dakle recimo da su u pitanju adrese predrag@nesto.rs kao primaoc i rajco@domen.com kao pošiljaoc.

U ovom slučaju kada Rajco pošalje poruku Predragu dobije sledeću grešku:

User and password not set, continuing without authentication.
<predrag@nesto.rs> 93.87.xxx.xxx failed after I sent the message.
Remote host said: 554 5.1.0 Sender denied

Pošto mi ne koristimo u ovom slučaju Edge server, na HUB serveru pod opcijom Anti-Spam, sam proverio da li je adresa rajco@domen.com slučajno blokirana, ali to nije bio slučaj:

554 5.1.0 Sender denied 01

Dodavanje kompletnog domena ili adrese u IP Allow List ne pomaže u ovom slučaju, pa sam morao da pogledam detaljnije logove u potrazi za ovom greškom. To radimo sa sledećom komandom u EMS:

Get-Agentlog | where {$_.SmtpResponse -eq "554 5.1.0 Sender denied"}

554 5.1.0 Sender denied 02

E odavde je već lakše, vidimo u crvenom delu da je korisnik blokirao pošiljaoca u svom outlook-u. To se može desiti i slučajno ako je korisnik prevukao mejl u junk pa odabrao da ubuduće blokira pošiljaoca. Da bi bili sigurni da je konkretna mejl adresa blokirana kod samog korisnika možemo iskoristiti komandu:

Get-MailboxJunkEmailConfiguration -Identity predrag@nesto.rs

Koji nam vraća listu TrustedSendersAndDomains i BlockedSendersAndDomains:

554 5.1.0 Sender denied 03

Određena polja su zatamljena jer su slike preuzimane sa servera koji je u produkciji, ali ne bi trebalo da utiče na razumevanje teksta.

Unable to update mailbox SD in the DS…

     Ukoliko naiđete na grešku u event viewer-u (Event ID 9554) Error Code 0x8004010f određeni GUID koji najverovatnije ukazuje na objekat koji više ne postoji u AD-u i najverovatnije se radi o diskonektovanom mailbox-u.
Sledećom komandom ćemo videti o kom se mailbox-u radi:
Get-MailboxStatistics -Server ImeServera | where {$_.MailboxGuid -eq 'ce60b1ab-f72e-4ec4-9589-6f5be96d8555'} | fl

Posle dobijanja informacije o spornom mailbox-u možete ga trajno obrisati.

Trajno brisanje korisnika Exchange 2010

     Ukoliko želite da obrišete mailbox u Exchange 2010 to možete uraditi putem EMC:
Brisanje korisnika 01

Ili putem Exchange Management Shell:

Remove-Mailbox -Identity "Ime Prezime"
Međutim ovako obrisani korisnici idu u Disconnected Mailbox:

Trenutno jedini način da trajno obrišemo diskonektovane mailbox-ove je preko EMS:

Remove-StoreMailbox -database "Ime baze" -identity "Ime Korisnika" -MailboxState Disabled

Treba primetiti da je parametar -database obavezan.
Ukoliko želimo da obrišemo sve diskonektovane korisnike onda koristimo sledeći kod:

$privremena = Get-MailboxStatistics -Database "MailboxDatabase" | Where-Object {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"}
$privremena | foreach {Remove-StoreMailbox -Database $_.database -identity $_.mailboxguid -MailboxState Disabled}

Rezultat je da smo trajno obrisali sve diskonektovane korisnike:

Komande važe za Exchange 2010 SP1.